Man - fre: kl 10-17 | Lør kl 9-13

Sådan passer du godt på din kloak

Husker du at vedligeholde din kloak? Mange husejere glemmer at rense og tjekke kloakken for skader. Det er dog yderst vigtigt, at du sørger for at vedligeholde samt passe godt på din kloak. For eksempel kan prognoser om mere regn i fremtiden øge risikoen for oversvømmelser på din ejendom. Ligeledes kan det føre til flere og strengere kommunale krav til håndtering af spildevand. Nedenfor guider vi til, hvordan du bedst passer godt på din kloak.

Gode råd til vedligeholdelse

Du har faktisk pligt til at efterse og vedligeholde kloakrørene på din grund. Den bedste metode til vedligeholdelse er at få hele kloaksystemet gennemspulet med jævne mellemrum. En sådan spuling kræver en autoriseret kloakmester.

Der er dog også en række forebyggende foranstaltninger, du selv kan sørge for at implementere for at tilgodese dit kloaksystem. Du kan selv passe på din kloak ved at følge følgende punkter:

 • Sørg for at smide fedt, kaffegrums og madrester direkte i skraldespanden og altså ikke skylle disse ud i afløbet. Hvis de kommer ned i afløbet stivner de og bliver til fedtaflejringer, der efterhånden vil tilstoppe kloakken.
 • Ikke smid ikke-opløselige genstande i toilettet. Klude, vatpinde, hår, kondomer, bleer og servietter er ikke lavet til at blive opløst i vand, hvorfor de i stedet sætter sig fast i spildevandspumperne. Dette kan give store problemer for både din egen kloak og ultimativt også for renseanlægget. Sørg derfor for at smide ikke-opløselige ting i skraldespanden.
 • Kemikalier og malingsrester må aldrig hældes ud i klokken. Aflevér i stedet disse på din lokale genbrugsplads.
 • Sørg for at rense dine tagrender og nedløbsrør hvert år efter løvfald. Hermed begrænser du, hvor mange blade og hvor meget sand, der ultimativt ender i dit kloaksystem.
 • Sørg for ikke at feje sand fra vejen i renderisten ved vejen. Sandet vil samle sig i brøndens sandfang og tilstoppe regnvandssystemet.

Sådan kan du altså – suppleret med jævnlige gennemspuleringer – sørge for, at dit kloaksystem forbliver velfungerende. Hermed undgår du også diverse lugtgener og tilstoppede rør i huset.

Hos Leon Petersen står vi altid klar til at yde kompetent rådgivning om blandt vedligeholdelse af kloaksystemer og kloakrensning. Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål til kloakering eller ønsker at indhente et uforpligtende tilbud. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kloakering – hvad koster det?

Skal du have udført kloakering – for eksempel i forbindelse med nybyggeri, renovering eller måske på grund af kommunale forbedringer for spildvandsafledningen? I så fald har du brug for en kloakmester. Kloakering er nemlig en af de opgaver, du ikke selv kan stå for. Det er kun en autoriseret kloakmester, der må stå for at anlægge kloakering og tilslutte kloaksystemer og -ledninger til det offentlige system.

I denne artikel guider vi til, hvilke slags kloakeringer, du kan komme ud for at skulle have anlagt, samt hvad prisen for kloakering kan løbe op i. Så er du nemlig bedre klædt på til at skulle træffe beslutninger om kloakering på din egen grund.

To typer af kloakering

Der findes – overordnet – to typer af kloakkonstruktioner. En kloak kan enten konstrueres som en fælleskloak eller som et separatsystem. Hvis man har et fællessystem, ledes både regnvand og spildevand via samme kloaksystem til hovedledningen og renseanlægget. Ved et separatsystem, derimod, ledes det rene regnvand direkte ud i et nærtliggende vandløb i naturen. Det der adskiller de to systemer er altså, om du har to eller en stikledninger, der forbinder dit kloaksystem med den offentlige kloak.

Foruden anlægning af disse to typer findes der et væld af andre former for kloakarbejde. Et kloaksystem skal for eksempel vedligeholdes, renoveres og eventuelt udbygges. Alle disse former for kloakarbejde og –services er af meget varierende størrelser, hvorfor priserne på kloakarbejde er meget forskellige alt efter størrelsen på dit projekt.

Priser for kloakarbejde

Alt afhængig af, hvad og hvor stort dit kloakeringsprojekt er, varierer priserne meget. Såfremt du kun ønsker en forebyggende kloakrensning, starter de fleste priser fra 850 kr. Er det derimod en større slamsugning af hele kloaksystemet, du efterspørger, starter priserne ved 1.250 kr. Mistænker du, at der er fejl eller problemer med dine rør, kan en TV-inspektion være en god investering. En TV-inspektion bruges til lokalisering af problemer med kloakken, såsom rørbrud, rotteskader eller rødder. En sådan TV-inspektion starter normalt ved 1.700 kr. Såfremt du har brug for større anlægninger og autoriserede kloakmesterarbejde til såvel renovering som nye anlægninger, gør du klogt i at indhente et specialiseret tilbud fra en kloakmester. Priserne på sådanne projekter afhænger nemlig i høj grad af projektets specifikationer og kan være svære at give et estimat på.

Hos Leon Petersen står vi altid klar til at yde kompetent rådgivning om blandt anlægning af nye kloaksystemer eller vedligeholdelse af gamle. Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål til kloakering eller ønsker at indhente et uforpligtende tilbud. Vi ser frem til at høre fra dig.

Få styr på dit kloaksystem

Undgå uforudsete kloakproblemer med kloakservice

Hvis du spørger enhver boligejer, vil han eller hun måske fortælle dig, at en af de mest frygtede situationer, der kan opstå, er defekte eller oversete problemer i kloak- og afløbsrør. Ikke alene kan de gøre tilværelsen i hjemmet mere kompliceret, men der er også  tilfælde eller situationer, hvor et beskadiget, gammelt eller tilstoppet kloak- eller afløbsrør kræver øjeblikkelig opmærksomhed. Hvis du som boligejer har mistanke om, at dine kloak- eller afløbsrør trænger til at blive efterset, anbefaler vi, at benytter dig af professionelle fagfolk. Hos Leon Petersen har vi mange års erfaring med kloakservice hvor vi med inspektion hurtigt kan identificere eventuelle problemer og sørge for reparation og vedligeholdelse, så du undgår problemer fremover.

Kloakservice er en specialiseret opgave, der ofte ikke er forsvarligt at udføre som uerfaren eller ufaglært. Med professionel kloakservice kan du sikre dig, at dit problem bliver håndteret og løst så hurtigt som muligt og på den rette måde.

Mange tror, at der ikke er tale om noget alvorligt, hvis man har tilstoppede eller beskadigede kloakrør -men det er ikke helt korrekt. Ofte kan en mindre skade være kompliceret at reparere, og selv det mindste problem i dit kloaksystem kan forårsage store skader i hjemmet, hvis de ikke opdages i tide.

Få efterset din kloak med jævne mellemrum

Hos Leon Petersen anbefaler vi vores kunder at få foretaget et tjek af deres kloaksystemer jævnligt. På den måde kan vi sørge for at yde en forebyggende indsats mod problemer med både kloak- og afløbsrør, inden det vil kræve et mere omfattende stykke arbejde. At tage fat på mindre udfordringer før de udvikler sig til større problemer, er for det meste kun muligt i samarbejde med fagfolk, der har den nødvendige ekspertise.

Med vores erfaring og speciale inden for mange arbejdsområder ved vi, hvad der kan gå galt, og hvordan man bør tackle situationen, før den opstår. Vi kan tilbyde professionel rådgivning og kloakservice, så du kan sikre dit hjem mod uforudsete kloakproblemer.

Spring lappe-reparationer over med et nyt kloaksystem

Har du problemer med kloakken?

Problemer med kloaksystemet kan opstå meget pludseligt og kan give store skader på hjemmet, hvis det ikke opdages i tide. Det er derfor en god idé for en hver erhvervsdrivende og boligejer at forebygge sådanne problematiske forhold. Ofte ser vi, at vores kunders kloaksystemer er ramt af hård slitage eller beskadigede kloakledninger, der kan give problemer som utæthed og pludselige kollaps af afløb- og kloakrør. Hos Leon Petersen har vi erfaret, at det ofte er den bedste løsning at installere helt nye kloakledninger fremfor at udføre utallige reparationer. At installere et nyt kloaksystem af professionelle er den mest realistiske løsning for mange boligejere eller erhvervsdrivende –  og vi har hos Leon Petersen velkvalificerede og professionelle medarbejdere, der har erfaring med alle typer af afløbs- og kloakrør.

Hvorfor installere et helt nyt kloaksystem?

Der er mange årsager til, at et helt nyt kloaksystem kan være den bedste løsning. Reparationer og løbende vedligeholdelse er yderst tidskrævende og vil i nogle tilfælde være dyrere i længden. Andre gange kan det være nødvendigt, hvis kloakledninger- og rør er udsat for et rustangreb.

Rustangreb eller tæring af kloakledninger er et af de mest almindelige kloakproblemer, som vi oplever i vores daglige arbejde. Det kan ske som følge af stort vandforbrug og hyppig eksponering af fugt, som især gamle kloakledninger vil tage skade af. Med vores tekniske ekspertise kan vi nemt og sikkert lokalisere og identificere beskadigede kloakledninger og afløb. Er der nogle tilfælde kun tale om mindre udskiftninger og reparationer, er det denne procedure der naturligvis udføres.

Et helt nyt kloaksystem er ofte noget, som vi foreslår i tilfælde af utæthed, pludselige kollaps eller tæring. Vi gør det ikke kun for at minimere de pludselige risiko for sammenbrud, lækager eller lignende, men også for at sikre et langvarigt kloaksystem. Som ansvarsfulde kloakmestre kan vi hurtigt og nemt installere helt nye kloakledninger afhængigt af problemets omfang. Med vores erfaringer og indsats vil vi gøre alt for at opfylde dit behov så du ikke får unødige overraskelser.

4 tips til vedligeholdelse af kloak- og afløbsrør

Du kan gøre meget selv

Det er vigtigt, at du kender til din boligs kloaksystem, da mangel på vedligeholdelse kan resultere i dyre reparationer og udskiftninger. Uanset hvor og hvordan du bor, står Leon Petersen til rådighed med vores erfarne medarbejdere. Men for bedre at kunne passe på dine kloak- og afløbsrør, er der her en huskeliste med vores tips til, hvordan du udfører en god og løbende vedligeholdelse.

 1. Smid animalske fedtprodukter og olier fra madlavningen i skraldespanden fremfor i køkkenvasken. Du bør også skrabe, tørre eller skylle eventuelle fedtstoffer og madrester fra gryder, pander og bestik af før, du sætter tingene i opvaskemaskinen. Dette er for at forhindre afløbsrørene i at blive tilstoppet som følge af mad- og fedtrester. Du kan med fordel også hælde madolier og fedt i en beholder og smide den i skraldespanden for korrekt bortskaffelse.
 1. Bleer, hygiejnebind, kattegrus, cigaretskod, kaffegrums og stærke rengøringsmidler hører ikke hjemme i dine afløbsrør, da disse elementer kan blokere dine vigtigste kloakrør, tilstoppe septiktanken og dræbe de bakterier, der bruges af dit septiske system til spildevandsbehandling.
 1. Undgå at skylle maling, motorolie, benzin og lignende kemikalier ud. Dine afløbsrør vil lide under disse produkter, som kan ødelægge dine afløbsrør og udledes i grundvandet.
 1. Kontakt en autoriseret og erfaren kloakmester med relevant ekspertise for løbende rensning af kloak- og afløbsrør. Dette bør ske hvert tredje til femte år – eller blot én gang om året, hvis der er tale om gamle kloaksystemer med behov for regelmæssig vedligeholdelse, rensning og reparationer.

Med vores 4 tips i denne huskeliste, bliver det ikke besværligt at passe på sit kloaksystem. Med en ideel entreprenør vil du også sikre, at du og din husstand forbliver i et sundt hjem fri for snavs og unødvendige kemikalier.

Glade kunder

 • Dennis fik hurtigt og professionelt sendt Jonas ud til os. Jonas mødte op til aftalt tidspunkt og kunne konstaterede at Anders, havde diagnosticeret korrekt og der kun var et at gøre, nemlig at skifte vores fyr ud. Indtil det kunne lade sig gøre ordnede Jonas fyret og tjekkede vores hus igennem og fik gang i varmen. Jonas er virkelig dygtig og empatisk og knokler for at få det hele til at køre. Den 2. februar kom Henrik og skiftede vores fyr ud. Han fiksede og opsatte det nye gasfyr så hurtigt og er så ærekær og perfektionistisk, at han systematisk fik alle rør til at sidde i den ene side, så det ovenikøbet kom til at se fint ud. Henrik er virkelig dygtig. Samtidig have han tålmodighed til at forklare og sætte mig ind i, hvordan man styrer det nye gasfyr.
  Jeg skriver dette lille skriv for at påpege, at med den service I har leveret, stråler det ud af jer, at I har en god arbejdsplads, med gensidig respekt og et godt fællesskab. I taler pænt om hinanden og det har været og er en fornøjelse at være jeres kunde. Tusinde tak for en god en rigtig god service.

  Mette Lykke Bastiansen

 • Super firma.
  Har de sidste mange år været serviceret af Leon Petersen Gasfyrs afdeling. De kommer altid til aftalt tid. Prisen er ok. Og de kommer også hurtigt, hvis vi har haft akut brug for hjælp. Alt ialt et firma jeg trygt anbefaler til andre.

  Julie Magnus

 • Det er nu om dage sjældent at man bliver positivt overasket med at møde rigtig god service ... Jeg har dog her til aften haft den fornøjelse at bliver mere end positivt overrasket i den service der blev ydet af deres medarbejder Rasmus Pedersen.
  Fra telefonen blev taget til han var kørt igen var der kun tale om en meget serviceminded og positivt engageret medarbejder, der ville gøre en hver arbejdsgiver og kunde glad.

  Keith Bothmann
  Direktør, KAR-MIL A/S

 • Det har været en glædelig overraskelse hvor proffesionelt det hele er blevet håndteret, alle aftaler er blevet holdt og man kan slet ikke se at der har været fremmede håndværkere i huset.

  Med venlig hilsen
  Alex Pedersen

 • Til Steen/Gas Tusinde tak for hurtig service og et behageligt gensyn med Henry. Du har uden tvivl ret i, at den våde periode har gjort det op af bakke at lime.

  Med venlig hilsen en tilfreds kunde Steen Rohde

 • Jeg modog Jeres mail går kl.10.15. Taksator besigtigede skaden kl. 13.30. Skaden blev udbedret ved 17.30 tiden. Professionel, dygtig og kundevenlig taksator, tømrer og vvs-mand skal have et stor TAK. Næste uge bliver hullet i loftet lukket.

  Med venlig hilsen, Casper Wagner - Scalepoint

Brands