Man - fre: kl 10-17 | Lør kl 9-13

Hvad er naturgas?

Vi ønsker at udbrede et kendskab til naturgas, da vi er af den overbevisning, at flere danskere ville vælge naturgas som deres primære energikilde, hvis de først blev gjort opmærksomme på, hvad naturgas er og hvad fordelene ved naturgas er.

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden. Naturgas består af en blanding af lette kulbrinter, hvor metan udgør størstedelen. Stoffet stammer fra plante- og dyrerester, der efter millioner af år i undergrunden, er blevet omdannet til, hvad vi i dag kender som naturgas, og som vi anvender som brændstof til el- og varmeproduktion. Til trods for, at anvendelsen af naturgas er forholdsvis ny og først for alvor har taget fart efter oliekriserne i 1970’erne, så udgør naturgas i dag den tredjevigtigste kilde til energi – lige efter olie og kul. Denne stigende popularitet skyldes, at naturgas er det reneste fossile brændstof, der findes og derfor er langt mere miljøvenligt end både olie og kul. Det faktum, at naturgas er et rent stof betyder, at det er usynligt, lugtfrit og vigtigst af alt ugiftigt.

Med udgangspunkt i denne grundlæggende viden om, hvad naturgas er, bliver det ligeledes nemmere at afdække, hvad fordelene ved naturgas er.

Hvad er fordelene ved naturgas?

  • Naturgas – et grønnere alternativ: Naturgas kan med fordel bruges som energikilde til opvarmning af hjemmet og til at producere strøm, da det udleder mindre CO2 per energimængde end olie og kul. For at være nøjagtig, så udleder naturgas ⅔ mindre CO2 end kul og ⅓ mindre end olie. Udledningen af CO2 er årsag til store forureningsproblemer, og er derfor et alvorligt problem for naturen og miljøet. Skifter du olie og kul ud med naturgas, vil det derfor gøre en betydelig forskel for miljøet både lokalt og globalt, da naturgas er en langt mere skånsom energikilde.
  • Spar penge: Da naturgas er en miljøskånsom energikilde, får du 3.800 kr. i tilskud fra naturgasselskabet HMN, hvis du skifter til en naturgaskedel. Tilskuddet er et engangsbeløb, som du kan opnå, når vi kommer for at installere din nye gaskedel.
  • Sikkerhed ved naturgas: Da naturgas som udgangspunkt er lugtfrit, så har man af sikkerhedsmæssige årsager tilsat stoffet odorant, som gør det muligt at opdage eventuelle utætheder rettidigt. Derfor forekommer der yderst sjældent gasulykker, da man meget hurtigt kan lugte selv det mindste gasudslip. Antallet af rapporterede ulykker er helt nede på 2-3 pr. 100.000 naturgasinstallationer. For at sætte dette i perspektiv, rapporteres der i gennemsnit ca. 100 ulykker årligt i forbindelse med el-installationer. Sikkerheden ved naturgas er således markant højere.

Vi er din professionelle naturgasinstallatør

Hvis du på baggrund af ovenstående informationer har fået lyst til at skifte til naturgas, så kan vi med sikkerhed hjælpe dig. Leon Petersen er en professionel naturgasinstallatør, som har mere end 50 års erfaring i branchen. Grundet vores mange års erfaring med gasinstallationer, så besidder vi den nødvendige viden til at kunne bistå med kompetent rådgivning om gaskedler.

Ønsker du et uforpligtende tilbud, eller vil du vide mere om, hvad naturgas er, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Brands